E3 2"

Total Station

E3 is a high-precision total station, providing customers with accurate angle and distance measurement. Built-in with common used measurement formulas. The fast, accurate and stable measurement definitely brings you with new experience.

 • Overview
 • Specifications
 • Documents
 • Videos
 • 2" Angle Measurement
 • 30x Telescope Magnification
 • Up to 800m Without Prism
 • Compensator Range ±3'
 • Fast and Reliable Measurement

Distance Measuring Range

 • Minimum Reading – 0.0001 м
 • Single Prism Range – 5000 м
 • Reflector Range – 1200 м
 • Non-Prism Range – 800 м

Distance Measuring Accuracy

 • Prism Accuracy – ± (2 mm + 2 ppm • D)
 • Reflector Accuracy – ± (3 mm + 2 ppm • D)
 • Non-Prism Accuracy – ± (3 mm + 2 ppm • D)

Measurement Time

 • Tracking/Rapid/Fine  – 0.2 с / 0.6 с / 1 с

Level Vial Sensitivity

 • Plate Leve : 30” / 2 mm
 • Circular Level:  8’ / 2 mm

Lase Plummet

 • Laser Accuracy – ±1 мм/0.8 ~ 1.5 м
 • Laser Spot – ≤2 мм/0.8 ~ 1.5 м
 • Wavelength – 635мм
 • Safety – Class 3
 • Output Power – 0.7 ~ 1.0 nW

Angle Measurement

 • Reading System – Absolute encoder
 • Display Resolution – 1” / 5” / 10”
 • Accuracy – 2”

Telescope

 • Magnification – 30x
 • Field Angle – 1°30′
 • Minimum Focus – 1 m
 • Object Aperture – 50 mm
 • Image – Erect
 • Resolution – 3”

Compensator

 • Compensator Type – Dual axis
 • Compensator Range – ±3’
 • Compensator Resolution – 1”

Data Management

 • Memory – 50,000 Points
 • USB Drive – Support
 • Bluetooth – Support

Battery

 • Voltage – DC 7.4 V
 • Capacity – 2600mAh
 • Alert
  • Low voltage alert power off automatically after 10 min
 • Working Time
  • 12 hours angle and distance 16 hours angle
 • Charge Time – 4 hours

Physical Specification

 • Dimension – 170 x 190 x 345 mm
 • Screen
  • Dual screens
  • 30 x Key
 • Fast Measure Key – Support
 • Interface – RS-232C
 • Water/Dust Proof – IP55
 • Working Temperature: -20 ℃ – +50 ℃
 • Storage Temperature: -40 ℃ – +70 ℃
Brochure                                                     Download

ET2A

Theodolite

ET2A is a high precision electronic theodolite. This device has 2 “angle measurement accuracy and 30x magnification effect to meet various of working requirement.

 • Overview
 • Specifications
 • Documents
 • 30x Telescope Magnification
 • 2" Angle measurement accuracy
 • Compensator up to 3'
 • Two sides LCD display

Telescope

 • Image – Erect
 • Magnification – 30x
 • Effective Aperture – 47 mm
 • Resolving power – 3.75″
 • Field of View – 1°30″(26mm/1000m)
 • Min. Focus – 1,5 m
 • Stadia Ratio – 100
 • Tube Length – 169mm

Compensator

 • Electronic Tilt Sensor – Vertical compensation
 • Compensator Range – ±3’
 • Resolving Power – 6 ″

Vial

 • Plate Vial – 30″/2mm
 • Circular Vial – 8 ′/2mm

Angle Measurement

 • Measuring Method – Absolute encoder
 • Diameter – 79mm
 • Min. Reading – 1” / 5” / 10”
 • Measuring Unit- 360°,400gon
 • Vertical Angle 0° –  Zenith 0 °, Horizontal 0 °
 • Accuracy – 2 ″

Display

 • Type – Two sides LCD

Onboard battery

 • Power Resource – Rechargeable Li-on battery
 • Voltage – DC 7.4 V
 • Operation Time – BDC 1600 mAh (About 20 hours)

Laser

 • Length of the Wave – 635 nm
 • Power – 10 mW
 • Effective Range – 250 m
 • Position Error – ≤5″
 • Voltage – DC 3.3 V
 • Working Temperature: – 10 °~+ 45 °

Others

  • Storage Temperature: – 10 °~+ 45 °
  • Dimension – 180 x 166 x 355 mm
  • Weight – 5 kg
Brochure                                                     Download

EAL4

Auto Level

EAL4 is a high-performance level, with an error of less than 1.5mm per kilometer. 24x magnification brings with clear vision. The precise compensator guarantees the accurate measurement results.

 • Overview
 • Specifications
 • Documents
 • 24 x Telescope Magnification
 • Compensator range up to 15 '
 • 1Km error <1.5mm

Accuracy

 • 1Km Error –  ≤ 1.5mm

Telescope

 • Image – Erect
 • Magnification – 24x
 • Field Angle – 1°20′
 • Minimum Focus –  0.3 m
 • View Distance Error – ≤ ± 0.4 %
 • Object Aperture – 45 mm
 • Resolving Power – ≤ 3.5”
 • Focusing Error – ≤ 0.5 m

Compensator

 • Compensator Range – ≥ ±15’
 • Compensating Error – ≤ 0.3”
 • Settng Accuracy – ≤ 0.5”
 • Settng Time- ≤ 2 s

Physical Specification

 • Dimension – 130 x 215 x 140 mm
 • Weight – 1.8kg
 • Water/Dust Proof – JIS C 0920 IP x 6
Brochure                                                     Download
 • Е3 2" Total Station
 • ET2A Theodolite
 • EAL4 Auto Level

E3 2"

Тотална станция

E3 е високопрецизна тотална станция, предоставяща на клиентите точно измерване на ъгъла и разстоянието. С вградени често използвани формули за измерване. Бързо, точно и стабилно измерване.

 • Описание
 • Характеристики
 • Документи
 • Видео
 • 2" ъгъл на измерване
 • 30x телескопично увеличение
 • До 800m без Призма
 • Обхват на компенсатора ±3'
 • Бързо и надеждно измерване

24 месеца пълна гаранция на цялото оборудване.
Гаранционно и следгаранционно обслужване в сертифициран сервиз на производителя.

Диапазон на измерване на разстояние

 • Минимално четене – 0.0001 м
 • Обхват с единична призма – 5000 м
 • Обхват с рефлектор – 1200 м
 • Обхват без призма – 800 м

Точност на измерване на разстояние

 • Точност с призмата – ± (2 mm + 2 ppm • D)
 • Точност с рефлектор – ± (3 mm + 2 ppm • D)
 • Точност без призма – ± (3 mm + 2 ppm • D)

Време за измерване

 • Проследяване / Бързо / Фино -0.2 с / 0.6 с / 1 с

Чувствителност на либелите

 • Чувствителност на цилиндричната либела – 30” / 2 мм
 • Чувствителност на кръглата либела – 8’/2мм

Лазерен отвес

 • Точност на лазера – ±1 мм/0.8 ~ 1.5 м
 • Лазерна точка- ≤2 мм/0.8 ~ 1.5 м
 • Дължина на вълната- 635мм
 • Безопасност – клас 3
 • Изходно напрежение – 0.7 ~ 1.0 nW

Ъгъл на измерване

 • Система за четене – Абсолютен енкодер
 • Разделителна способност на дисплея – 1” / 5” / 10”
 • Точност – 2”

Телескоп

 • Увеличение – 30x
 • Ъгъл на полето – 1°30′
 • Минимален фокус – 1 m
 • Бленда на обекта – 50 mm
 • Изображение – Изправено
 • Резолюция – 3”

Компенсатор

 • Тип Компенсатор – Dual axis
 • Обхват на Компенсатора – ±3’
 • Резолюция на Компенсатора – 1”

Управление на данни

 • Памет – 50,000 точки
 • USB драйв – Поддържа
 • Bluetooth  -Поддържа

 

Батерия

 • Волтаж – DC 7.4 V
 • Капацитет – 2600mAh
 • Аларми
  • След сигналът за ниско напрежение се изключва автоматично след 10 мин.
 • Работно време
  • 12 часа ъглови и дължинни измервания 16 часа ъглови измервания
 • Време за зареждане – 4 часа

Физическа спецификация

 • Размери – 170 x 190 x 345 мм
 • Екран
  • Двойни екрани
  • 30 x клавиши
 • Клавиш за бързо измерване – Поддържа
 • Интерфейс – RS-232C
 • Прахо/Водоустойчивост- IP55
 • Работна температура- -20 ℃ – +50 ℃
 • Температура на склад – -40 ℃ – +70 ℃
Брошура                                                     Свалете

ET2A

Theodolite

ET2A is a high precision electronic theodolite. This device has 2 “angle measurement accuracy and 30x magnification effect to meet various of working requirement.

 • Overview
 • Specifications
 • Documents
 • 30x Telescope Magnification
 • 2" Angle measurement accuracy
 • Compensator up to 3'
 • Two sides LCD display

Telescope

 • Image – Erect
 • Magnification – 30x
 • Effective Aperture – 47 mm
 • Resolving power – 3.75″
 • Field of View – 1°30″(26mm/1000m)
 • Min. Focus – 1,5 m
 • Stadia Ratio – 100
 • Tube Length – 169mm

Compensator

 • Electronic Tilt Sensor – Vertical compensation
 • Compensator Range – ±3’
 • Resolving Power – 6 ″

Vial

 • Plate Vial – 30″/2mm
 • Circular Vial – 8 ′/2mm

Angle Measurement

 • Measuring Method – Absolute encoder
 • Diameter – 79mm
 • Min. Reading – 1” / 5” / 10”
 • Measuring Unit- 360°,400gon
 • Vertical Angle 0° –  Zenith 0 °, Horizontal 0 °
 • Accuracy – 2 ″

Display

 • Type – Two sides LCD

Onboard battery

 • Power Resource – Rechargeable Li-on battery
 • Voltage – DC 7.4 V
 • Operation Time – BDC 1600 mAh (About 20 hours)

Laser

 • Length of the Wave – 635 nm
 • Power – 10 mW
 • Effective Range – 250 m
 • Position Error – ≤5″
 • Voltage – DC 3.3 V
 • Working Temperature: – 10 °~+ 45 °

Others

  • Storage Temperature: – 10 °~+ 45 °
  • Dimension – 180 x 166 x 355 mm
  • Weight – 5 kg
Brochure                                                     Download

EAL4

Auto Level

EAL4 is a high-performance level, with an error of less than 1.5mm per kilometer. 24x magnification brings with clear vision. The precise compensator guarantees the accurate measurement results.

 • Overview
 • Specifications
 • Documents
 • 24 x Telescope Magnification
 • Compensator range up to 15 '
 • 1Km error <1.5mm

Accuracy

 • 1Km Error –  ≤ 1.5mm

Telescope

 • Image – Erect
 • Magnification – 24x
 • Field Angle – 1°20′
 • Minimum Focus –  0.3 m
 • View Distance Error – ≤ ± 0.4 %
 • Object Aperture – 45 mm
 • Resolving Power – ≤ 3.5”
 • Focusing Error – ≤ 0.5 m

Compensator

 • Compensator Range – ≥ ±15’
 • Compensating Error – ≤ 0.3”
 • Settng Accuracy – ≤ 0.5”
 • Settng Time- ≤ 2 s

Physical Specification

 • Dimension – 130 x 215 x 140 mm
 • Weight – 1.8kg
 • Water/Dust Proof – JIS C 0920 IP x 6
Brochure                                                     Download