УСЛУГИ

RTK – Real Time Kinematic

   RTK услугата позволява на потребителите да получат прецизна позиция в реално време, използвайки своя GNSS приемник в рамките на мрежа от перманентни GNSS станции. Услугата е на разположение на всеки потребител, притежаващ GNSS приемник, който може да получава RTK корекции през GSM или GPRS. RTK услугата обичайно дава точност 10-20mm в позиция и 15-30mm във височина.

   RTK услугата може да бъде използвана от:

  • селскостопански и строителни машини;
  • транспортни превозни средства;
  • геодезисти за измервания на терен;
  • клиенти с малки летателни апарати за определяне на точна им позиция;
  • плавателни съдове и др.

RINEX

Услугата RINEX дава възможност на потребителите да получат сурови данни в RINEX формат от реална референтна станция.

Доставка на GNSS приемници

RTK NET предлага на европейският пазар продуктите на компаниите  ComNav и e-Survey .

При запитване можем да предложим стандартно оборудване на компанията както и индивидуални решения за вашите нужди.