РЕШЕНИЕ ЗА UAV ФОТОГРАМЕТРИЯ

Чрез асемблиране на G200 GNSS  с UAV драстично намалява времето и разходите. Може значително да намали контролните точки на земята (GCP) или дори да елиминира търсенето на GCP.

  • за заснемане в кратък срок на не големи по площ обекти, като например: населено място (градски квартал, село или малък град); земеделски и горски площи; кариери и открити рудници; водни площи; линейни обекти (транспортни обекти, открити канали, газо- и електропроводи и др.), където наемането на пилотируем апарат е неприложимо поради малкия обем от работа и висока себестойност на единица изпълнена дейност;
  • използването и поддържането на БЛА с G200 GNSS е много по-евтино от това на пилотируем летателен апарат;
  • бързо реагиране на възникнала потребност и възможност за повторение (пълно или частично) на заснемането при неудовлетворителни резултати;
  • краткосрочна полева работа и намаляване на съпътстващите я задължителни разходи особено при неблагоприятни метеорологични условия;

12 месеца пълна гаранция на цялото оборудване.
Гаранционно и следгаранционно обслужване в сертифициран сервиз на производителя.