E3 2"

Total Station

E3 is a high-precision total station, providing customers with accurate angle and distance measurement. Built-in with common used measurement formulas. The fast, accurate and stable measurement definitely brings you with new experience.

 • Overview
 • Specifications
 • Documents
 • Videos
 • 2" Angle Measurement
 • 30x Telescope Magnification
 • Up to 800m Without Prism
 • Compensator Range ±3'
 • Fast and Reliable Measurement

Distance Measuring Range

 • Minimum Reading – 0.0001 м
 • Single Prism Range – 5000 м
 • Reflector Range – 1200 м
 • Non-Prism Range – 800 м

Distance Measuring Accuracy

 • Prism Accuracy – ± (2 mm + 2 ppm • D)
 • Reflector Accuracy – ± (3 mm + 2 ppm • D)
 • Non-Prism Accuracy – ± (3 mm + 2 ppm • D)

Measurement Time

 • Tracking/Rapid/Fine  – 0.2 с / 0.6 с / 1 с

Level Vial Sensitivity

 • Plate Leve : 30” / 2 mm
 • Circular Level:  8’ / 2 mm

Lase Plummet

 • Laser Accuracy – ±1 мм/0.8 ~ 1.5 м
 • Laser Spot – ≤2 мм/0.8 ~ 1.5 м
 • Wavelength – 635мм
 • Safety – Class 3
 • Output Power – 0.7 ~ 1.0 nW

Angle Measurement

 • Reading System – Absolute encoder
 • Display Resolution – 1” / 5” / 10”
 • Accuracy – 2”

Telescope

 • Magnification – 30x
 • Field Angle – 1°30′
 • Minimum Focus – 1 m
 • Object Aperture – 50 mm
 • Image – Erect
 • Resolution – 3”

Compensator

 • Compensator Type – Dual axis
 • Compensator Range – ±3’
 • Compensator Resolution – 1”

Data Management

 • Memory – 50,000 Points
 • USB Drive – Support
 • Bluetooth – Support

Battery

 • Voltage – DC 7.4 V
 • Capacity – 2600mAh
 • Alert
  • Low voltage alert power off automatically after 10 min
 • Working Time
  • 12 hours angle and distance 16 hours angle
 • Charge Time – 4 hours

Physical Specification

 • Dimension – 170 x 190 x 345 mm
 • Screen
  • Dual screens
  • 30 x Key
 • Fast Measure Key – Support
 • Interface – RS-232C
 • Water/Dust Proof – IP55
 • Working Temperature: -20 ℃ – +50 ℃
 • Storage Temperature: -40 ℃ – +70 ℃
Brochure                                                     Download

ET2A

Theodolite

ET2A is a high precision electronic theodolite. This device has 2 “angle measurement accuracy and 30x magnification effect to meet various of working requirement.

 • Overview
 • Specifications
 • Documents
 • 30x Telescope Magnification
 • 2" Angle measurement accuracy
 • Compensator up to 3'
 • Two sides LCD display

Telescope

 • Image – Erect
 • Magnification – 30x
 • Effective Aperture – 47 mm
 • Resolving power – 3.75″
 • Field of View – 1°30″(26mm/1000m)
 • Min. Focus – 1,5 m
 • Stadia Ratio – 100
 • Tube Length – 169mm

Compensator

 • Electronic Tilt Sensor – Vertical compensation
 • Compensator Range – ±3’
 • Resolving Power – 6 ″

Vial

 • Plate Vial – 30″/2mm
 • Circular Vial – 8 ′/2mm

Angle Measurement

 • Measuring Method – Absolute encoder
 • Diameter – 79mm
 • Min. Reading – 1” / 5” / 10”
 • Measuring Unit- 360°,400gon
 • Vertical Angle 0° –  Zenith 0 °, Horizontal 0 °
 • Accuracy – 2 ″

Display

 • Type – Two sides LCD

Onboard battery

 • Power Resource – Rechargeable Li-on battery
 • Voltage – DC 7.4 V
 • Operation Time – BDC 1600 mAh (About 20 hours)

Laser

 • Length of the Wave – 635 nm
 • Power – 10 mW
 • Effective Range – 250 m
 • Position Error – ≤5″
 • Voltage – DC 3.3 V
 • Working Temperature: – 10 °~+ 45 °

Others

  • Storage Temperature: – 10 °~+ 45 °
  • Dimension – 180 x 166 x 355 mm
  • Weight – 5 kg
Brochure                                                     Download

ESL3

Auto Level

ESL3 is equipped with a magnetic damping compensation system which has a large compensation range and a high compensation accuracy compensator to ensure the equipment accuracy and measurement efficiency even in complex environment subject to vibration or shock. 32 times magnification, 38mm large clear aperture equipped with 550nm coating ensuring fast and smooth measurement. The all-metal body and IP66 design ensure ESL3 strong environmental adaptability.

 • Overview
 • Specifications
 • Documents
 • The installed magnetic dampingcompensator ensures reliable accuracyand fast compensation.

 • 32 times magnification, 38mm largeaperture allows light to be seen clearlyand read accurately.

 • All-metal body design and durable

 • IP66 waterproof and dust-proof level,professionally designed for dust and damp conditions.

Accuracy

 • 1Km Error –  ≤ 1.5mm

Telescope

 • Image – Erect
 • Magnification – 32x
 • Field Angle – 1°20′
 • Minimum Focus –  0.3 m
 • Resolution – ≤3.0ʺ
 • Object Aperture – 38 mm
 • Multiplication Factor – 100
 • Additive Constant – 0

Compensator

 • Compensator Type – Magnetic
 • Compensator Range – ≥ ±15’
 • Settng Accuracy – ≤ 0.5”

Physical Specification

 • Dimension – 135 x 215 x 140 mm
 • Weight – 1.7kg
 • Water/Dust Proof – IP66
Brochure                                                     Download
 • Е3 2" Total Station
 • ET2A Theodolite
 • EAL4 Auto Level

E3 2"

Тотална станция

E3 е високопрецизна тотална станция, предоставяща на клиентите точно измерване на ъгъла и разстоянието. С вградени често използвани формули за измерване. Бързо, точно и стабилно измерване.

 • Описание
 • Характеристики
 • Документи
 • Видео
 • 2" ъгъл на измерване
 • 30x телескопично увеличение
 • До 800m без Призма
 • Обхват на компенсатора ±3'
 • Бързо и надеждно измерване

24 месеца пълна гаранция на цялото оборудване.
Гаранционно и следгаранционно обслужване в сертифициран сервиз на производителя.

Диапазон на измерване на разстояние

 • Минимално четене – 0.0001 м
 • Обхват с единична призма – 5000 м
 • Обхват с рефлектор – 1200 м
 • Обхват без призма – 800 м

Точност на измерване на разстояние

 • Точност с призмата – ± (2 mm + 2 ppm • D)
 • Точност с рефлектор – ± (3 mm + 2 ppm • D)
 • Точност без призма – ± (3 mm + 2 ppm • D)

Време за измерване

 • Проследяване / Бързо / Фино -0.2 с / 0.6 с / 1 с

Чувствителност на либелите

 • Чувствителност на цилиндричната либела – 30” / 2 мм
 • Чувствителност на кръглата либела – 8’/2мм

Лазерен отвес

 • Точност на лазера – ±1 мм/0.8 ~ 1.5 м
 • Лазерна точка- ≤2 мм/0.8 ~ 1.5 м
 • Дължина на вълната- 635мм
 • Безопасност – клас 3
 • Изходно напрежение – 0.7 ~ 1.0 nW

Ъгъл на измерване

 • Система за четене – Абсолютен енкодер
 • Разделителна способност на дисплея – 1” / 5” / 10”
 • Точност – 2”

Телескоп

 • Увеличение – 30x
 • Ъгъл на полето – 1°30′
 • Минимален фокус – 1 m
 • Бленда на обекта – 50 mm
 • Изображение – Изправено
 • Резолюция – 3”

Компенсатор

 • Тип Компенсатор – Dual axis
 • Обхват на Компенсатора – ±3’
 • Резолюция на Компенсатора – 1”

Управление на данни

 • Памет – 50,000 точки
 • USB драйв – Поддържа
 • Bluetooth  -Поддържа

 

Батерия

 • Волтаж – DC 7.4 V
 • Капацитет – 2600mAh
 • Аларми
  • След сигналът за ниско напрежение се изключва автоматично след 10 мин.
 • Работно време
  • 12 часа ъглови и дължинни измервания 16 часа ъглови измервания
 • Време за зареждане – 4 часа

Физическа спецификация

 • Размери – 170 x 190 x 345 мм
 • Екран
  • Двойни екрани
  • 30 x клавиши
 • Клавиш за бързо измерване – Поддържа
 • Интерфейс – RS-232C
 • Прахо/Водоустойчивост- IP55
 • Работна температура- -20 ℃ – +50 ℃
 • Температура на склад – -40 ℃ – +70 ℃
Брошура                                                     Свалете

ET2A

Theodolite

ET2A is a high precision electronic theodolite. This device has 2 “angle measurement accuracy and 30x magnification effect to meet various of working requirement.

 • Overview
 • Specifications
 • Documents
 • 30x Telescope Magnification
 • 2" Angle measurement accuracy
 • Compensator up to 3'
 • Two sides LCD display

Telescope

 • Image – Erect
 • Magnification – 30x
 • Effective Aperture – 47 mm
 • Resolving power – 3.75″
 • Field of View – 1°30″(26mm/1000m)
 • Min. Focus – 1,5 m
 • Stadia Ratio – 100
 • Tube Length – 169mm

Compensator

 • Electronic Tilt Sensor – Vertical compensation
 • Compensator Range – ±3’
 • Resolving Power – 6 ″

Vial

 • Plate Vial – 30″/2mm
 • Circular Vial – 8 ′/2mm

Angle Measurement

 • Measuring Method – Absolute encoder
 • Diameter – 79mm
 • Min. Reading – 1” / 5” / 10”
 • Measuring Unit- 360°,400gon
 • Vertical Angle 0° –  Zenith 0 °, Horizontal 0 °
 • Accuracy – 2 ″

Display

 • Type – Two sides LCD

Onboard battery

 • Power Resource – Rechargeable Li-on battery
 • Voltage – DC 7.4 V
 • Operation Time – BDC 1600 mAh (About 20 hours)

Laser

 • Length of the Wave – 635 nm
 • Power – 10 mW
 • Effective Range – 250 m
 • Position Error – ≤5″
 • Voltage – DC 3.3 V
 • Working Temperature: – 10 °~+ 45 °

Others

  • Storage Temperature: – 10 °~+ 45 °
  • Dimension – 180 x 166 x 355 mm
  • Weight – 5 kg
Brochure                                                     Download

ESL3

Auto Level

ESL3 is equipped with a magnetic damping compensation system which has a large compensation range and a high compensation accuracy compensator to ensure the equipment accuracy and measurement efficiency even in complex environment subject to vibration or shock. 32 times magnification, 38mm large clear aperture equipped with 550nm coating ensuring fast and smooth measurement. The all-metal body and IP66 design ensure ESL3 strong environmental adaptability.

 • Overview
 • Specifications
 • Documents
 • The installed magnetic dampingcompensator ensures reliable accuracyand fast compensation.

 • 32 times magnification, 38mm largeaperture allows light to be seen clearlyand read accurately.

 • All-metal body design and durable

 • IP66 waterproof and dust-proof level,professionally designed for dust and damp conditions.

Accuracy

 • 1Km Error –  ≤ 1.5mm

Telescope

 • Image – Erect
 • Magnification – 32x
 • Field Angle – 1°20′
 • Minimum Focus –  0.3 m
 • Resolution – ≤3.0ʺ
 • Object Aperture – 38 mm
 • Multiplication Factor – 100
 • Additive Constant – 0

Compensator

 • Compensator Type – Magnetic
 • Compensator Range – ≥ ±15’
 • Settng Accuracy – ≤ 0.5”

Physical Specification

 • Dimension – 135 x 215 x 140 mm
 • Weight – 1.7kg
 • Water/Dust Proof – IP66
Brochure                                                     Download