RTK МРЕЖА

  • DNS: bg.rtknet.eu
  • Порт номер: 8888 – VRS31, NEAR31, VRSMSM , NEARMSM

ПОКРИТИЕ

Настройки за мобилен Интернет – ВИВАКОМ

Първо включете менюто “Връзка за данни” (Mobile Data)
След това отидете на меню “Настройки” (Settings) —> Още (more) —> Мобилни мрежи (Mobile networks) —> Имена на точки за достъп (Access Point Names) –> Горе в дясно менюто с 3 вертикални точки (опции) изберете опцията “Ново име на точка за достъп” (APN)

Попълнете следните полета:

Отидете на Име (Name) , и въведете VIVACOM INTERNET GPRS и натиснете OK

Отидете на Име на точка за достъп (APN), въведете internet.vivacom.bg и натиснете OK

Отидете на Тип на името на точка за достъп (APN type), изберете default и натиснете OK

Отидете на Потребителско име (Username), въведете VIVACOM и натиснете OK

Отидете на Парола (password), въведете VIVACOM и натиснете OK

Отидете на Мобилен код държава (MCC), въведете 284 и натиснете OK

Отидете на Код на мобилна мрежа (MNC), въведете 03 и натиснете OK

Отидете на Тип удостоверяване (Authentification type), изберете Без (none) и натиснете OK 

Всички други опции ги оставете по подразбиране
Натиснете бутон Опции и изберете Запис
Активирайте VIVACOM INTERNET GPRS
Натиснете бутон Назад 4 пъти, за да се върнете в главното меню.

Настройки за мобилен Интернет – МТЕЛ (А1)

Първо включете менюто “Връзка за данни” (Mobile Data)
След това отидете на меню “Настройки” (Settings) —> Още (more) —> Мобилни мрежи (Mobile networks) —> Имена на точки за достъп (Access Point Names) –> Горе в дясно менюто с 3 вертикални точки (опции) изберете опцията “Ново име на точка за достъп” (APN)

Попълнете следните полета:

Отидете на Име (Name) , въведете M-Tel INTERNET и натиснете OK

Отидете на Име на точка за достъп (APN), въведете inet-gprs.mtel.bg и натиснете OK

Отидете на Тип на името на точка за достъп (APN type), изберете default и натиснете OK

Отидете на Мобилен код държава (MCC), въведете 284 и натиснете OK

Отидете на Код на мобилна мрежа (MNC), въведете 01 и натиснете OK

Отидете на Тип удостоверяване (Authentification type), изберете Без (none) и натиснете OK 

Всички други опции ги оставете по подразбиране
Натиснете бутон Опции и изберете Запис.
Натиснете бутон Назад 4 пъти, за да се върнете в главното меню.

Настройки за мобилен Интернет – ТЕЛЕНОР

Първо включете менюто “Връзка за данни” (Mobile Data)
След това отидете на меню “Настройки” (Settings) —> Още (more) —> Мобилни мрежи (Mobile networks) —> Имена на точки за достъп (Access Point Names) –> Горе в дясно менюто с 3 вертикални точки (опции) изберете опцията “Ново име на точка за достъп” (APN)

Попълнете следните полета:

Отидете на Име (Name) , въведете telenor internet и натиснете OK

Отидете на Име на точка за достъп (APN), въведете telenorbg и натиснете OK

Отидете на Тип на името на точка за достъп (APN type), изберете default и натиснете OK

Отидете на Потребителско име (Username), въведете telenor и натиснете OК

Отидете на Мобилен код държава (MCC), въведете 284 и натиснете OK

Отидете на Код на мобилна мрежа (MNC), въведете 05 и натиснете OK

Отидете на Тип удостоверяване (Authentification type), изберете Без (none) и натиснете OK

Допълнителни настройки (само в случай че мобилният ви телефон не може да запази настройките по-горе):

IP address/proxy: 192.168.088.011;  Port: 8004

Всички други опции ги оставете по подразбиране .

Натиснете бутон Опции и изберете Запис